รับจ้างกระทืบคน(รับจ้างซ้อมคน) กทม.และต่างจังหวัด


วีธีติดต่องาน จ้างกระทืบคน กทม,และต่างจังหวัด.

     

วิธีจ้างกระทืบคน กทม.หรือต่างจังหวัด(ซ้อมคน,ทำร้ายร่างกาย).


      ต้องเข้าใจก่อนว่า กระทืบคนในที่นี้หมายถึง การกระทำต่อร่างกายหรือจิตใจผู้อื่น อันเป็นการทำให้เสียหายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ กล่าวคือ ผลจากการทำร้ายนั้นทำให้ผู้เสียหายจิตใจผิดปกติ สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จิตใจหวาดผวา หมดสติเป็นเวลานาน เจตนา หมายถึง ผู้กระทำได้กระทำโดยประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลว่าการกระทำของตนจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น.


ติดต่องานผ่าน Line id : mupuen

ออกแบบโดย www.mupuen.net